Untitled, Kokkola

Kemora

Kemoran moottorirata Vetelissä

 

Toimin projektipäällikkönä Moottoriurheilumatkailun kehittämishankkeessa 1.8.2010–31.12.2011.
(Ote työtodistuksesta alla)

Tärkein osa laajaa tehtäväkenttää oli toimia strategisen suunnittelijana ja toteuttajana Master Planille ja kannattavuusarvioinnille, joiden avulla pyritään kasvattamaan tarjottavien palvelujen määrää ja laatua. Tarkoituksena on luoda uusia tuotteita sekä uusien että vanhojen asiakasryhmien käyttöön.

Merkittävin osa Master Plania on liiketoimintakonseptien laadinta, joissa arvioidaan ja kehitetään liiketoiminnallisia kokonaisuuksia ja painopistealueita. Lisäksi laaditaan ideatasoinen maankäytön yleissuunnitelma, jossa kuvataan aluevarauksia ja -tarpeita matkailun näkökulmasta ja jota esitetään tulevaksi maankäytön suunnitelmaksi alueella. Tähän liittyy myös ympäristöasioiden tarkastelu ja mikäli nykyisen ympäristöluvan puitteissa on kehitettävää, niiden päivittäminen.

Master Plania hyödynnetään yritysjärjestelyssä, investointien saamiseksi alueelle ja matkailun kehittämisessä.

 

Matkailun kehittäminen

 

Matkailun kehitys on murrosvaiheessa. Aikoinaan kunnat halusivat teollisuuslaitoksia ja matkailulla oli useimmiten toissijainen merkitys alueen kehittymisessä. Nykyään matkailu nähdään jo merkittävä alueellisena työllistäjänä ja yritysten syntymisen mahdollistajana, jonka vaikutukset ovat usein jopa teollisuuden vaikutuksia suurempia ja kattavampia koko yhteisön kannalta. Työllistävän elinkeinon lisäksi matkailu luo mainetta ja kunniaa.

Nykyään Kemorassa käy vuosittain 35–55.000 päiväkävijää riippuen tapahtumien määrästä, säästä ja muista muuttuvista tekijöistä. Mikäli Kemora haluaa selkeästi kasvattaa ja vakiinnuttaa asiakasmäärää nykyisten ns. moottoriurheilun perusasiakkaiden parissa sekä erityisesti uusissa kohderyhmissä, on ryhdyttävä yhteistyöhön muiden maakunnan keihäänkärkien kanssa yhteismarkkinoinnilla. Muita vetovoimaisia kohteita ovat merellinen shoppailukaupunki Kokkola, ranta- ja kylpyläkohde Kalajoen hiekkasärkät, luontokohde Metsäpeuranmaa ja ylimaakunnallisena kohteena myös Power Park Alahärmässä.

Nykyisen ratakauden käyttöaste on jo hyvin korkea, mutta:

 1. Suhteessa kävijämäärään alueelle jää huomattavan vähän rahaa
  (1-1,5 miljoonaa euroa, kun se pitäisi olla 3-4 miljoonaa euroa)
 2. Radanvuokraukseen keskittyvä yritys on riippuvainen tapahtumajärjestäjien aktiivisuudesta
 3. Yrityksen kolmesta perustoiminnosta liukkaan kelin ajoharjoitteluradan toiminta on vakaata, moottoriradalla on ennakoimattomia kausivaihteluja ja kahvilan toiminnan myynti- ja käyttökate on ongelmallinen, johtuen lähinnä suurien kävijäpiikkien ja hiljaisten jaksojen vuorottelusta.
 4.  Nykyinen liiketoiminta omistajaohjauksen ja toimintamallin mukaan ei ole investointeihin ohjautuva tai rohkaiseva, eikä se siten ole kehityssuuntautunut
 5. Radan omistuspohja rajoittaa investointitukien saamista
  (kunnan omistuksessa yritys ei ole pk-yritys)
 6. Yritysjärjestelyt ja uudet hallintomallit ovat mahdollisia, kunhan sopivat ostajat ja investoijat löytyvät. Mitään pakottavaa tarvetta ei ole myydä ratatoimintoja, mutta suunniteltujen järjestelyjen avulla voidaan paremmin käynnistää investoinnit, joiden avulla radan liiketoiminta ja alueen matkailu kasvaisi huomattavasti.
 7. Alueella ei ole ”satunnaisia matkailijoita” ja on hyvin syrjässä muusta kuin harrastukseen pohjautuvasta matkailusta
 8. Radan on syytä verkostoitua tulevien uusien omien palvelutuotteiden takia myynnin ja markkinoinnin tasolla alueen muiden keihäänkärkien kanssa. Radan nykyiset asiakkaat saapuvat vain omilla autoilla ja moottoripyörillä, mutta uusien tuotteiden kehittyessä myös Kruunupyyn-lentoasema, josta on loistavat yhteydet Tallinnan kautta Venäjälle ja Eurooppaan sekä suoraan Ruotsiin ja mahdollinen Skellefteån lauttayhteys, voivat tarjota uusia mahdollisuuksia hyväkatteisten elämyspalvelusten tarjoamiseksi, kun asiakkaille rakennetaan tuotepaketteja malliin: kylpyläloma Kalajoella, shoppailua Kokkolassa ja elämyksiä Kemorassa ja Metsäpeuranmaalla.

 

Hanke on päättynyt, asiat etenevät

 

Hanke on loppunut vuoden 2011 lopussa, mutta Master Plania pyritään toteuttamaan sen suositusten mukaisesti. Seuraavaksi ovat vuorossa yritysjärjestelyjen tarkempi arviointi, yrityksen arvon ja sen eri osien määritys ja järjestelyn ja investointisuunnitelman eteenpäin vieminen, sekä nopeasti voittoa tuottavien uusien palveluiden edistäminen.

 

Työtodistuksen arvostelu

 

" Jyrki on hoitanut kaikki työtehtävänsä esimerkillisesti. Projektipäällikön tehtävässä hän on osoittanut innovatiivisuutta, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta.

Jyrki erityisenä vahvuutena ovat olleet sähköisen markkinoinnin, asiakasrajapinnan ja verkostoinnin oivallukset."

Marko Reinikainen, toimitusjohtaja, Pitkäkoski Oy