Untitled, Kokkola

Toimintaa ja suunnitelmia

Liiketoiminta on pääasiassa toimintaa

Ilmainen löydettävyysarviointi

 

- Jatkuvat muutokset ovat luonnon peruspiirre - kaikki virtaa, sanoi Herakleitos (540-480 eKr). Kaikki on liikkeessä, eikä mikään kestä ikuisesti. Sen vuoksi emme voi kahdesti laskeutua samaan virtaan, sillä laskeutuessamme toista kertaa sekä me että virta olemme muuttuneet.

Myös liiketoiminnassa kaikki on jatkuvassa liikkeessä. Hyvät käytännöt eivät ole hyviä käytäntöjä ikuisesti.

Siksi modernin liiketoiminnan tärkeimpiä asioita ovat muuntautumiskyky ja innovaatiot. Innovaatiot vaativat sekä ideointikykyä että osaamista, sekä miltei aina myös hyvää yhteistyötä.